СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће једногласно је прихватило да фонду “Др Зоран Ђинђић” одобри 300.000 динара за редовну делатност у првих шест месеци. Иначе, фонд “Др Зоран Ђинђић” основан је 2003. године за унапређење образовања студената и ученика из различитих области друштвених наука.
Издавачкој кући “Кошме”, општина је упутила донацију за штампање новог туристичког водича “Београдска тврађава на длану”, док је издавачкој кући “Сигнатуре” такође упућена новчана помоћ за штампање књиге “Код два бела голуба”.
У спровођењу комуналног реда на староградским улицама, комунални инспектори су на лицу места наплатили 19 мандатних казни док су судији за прекршаје поднели 39 захтева. Донели су 27 решења и 18 закључака.
Од стране републичке тржишне инспекције једном лицу одузета је роба.