САНАЦИЈА АМАМА У ДОЊЕМ ГРАДУ НА КАЛЕМЕГДАНУ

На седници Општинског већа одржаној 5. јула одлучено је да се за комплетну санацију Амама у Доњем граду на Калемегдану определи 6.119.925 динара. Пројекат санације урадио је Завод за заштиту споменика културе града Београда. Последња рестаурација овог објекта урађена је 1962. године, а данас je у просторијума Амама Планетаријум, који користи Астрономско друштво „Руђер Бошковић“.