ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ТРГА РЕПУБЛИКЕ

У складу са иницијативом Главног градског архитекте, нацрт плана детаљне регулације за простор Трга републике, општина Стари град,са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана, биће изложен на јавни увид у периоду од 25. 06.2007. године у просторијама Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића бр. 6 и у просторијама Скупштине општине Стари град, Македонска број 42. У договору са обрађивачем плана, ЈУП „Урбанистичким заводом Београда“ обезбеђено је присуство одговарајућег урбанисте у просторијама Скупштине града Београда уторком и четвртком од 11 до 15 часова, а у просторијама Скупштине општине Стари град понедељком и средом, такође од 11 до 15 часова, у холу у приземљу. Јавни увид траје месец дана.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда о Нацрту плана детаљне регулације за простор Трга Републике, општина Стари град са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана биће одржана 04 09.2007. године у просторијама Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића бр.6.
Заинтересована лица могу да доставе своје писане примедбе на планирана решења и то најкасније до краја јавног увида, тј. до 27. 07. 2007. године, искључиво Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, 27. марта 43-45.