СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Усвојен завршни рачун буџета за прошлу годину

На јучерашњој седници Скупштине општине, коју је водио Небојша Бакарец, заменик председника општине, одборници Скупштине општине Стари град усвојили су завршни рачун буџета за прошлу годину. Укупан приход прошлогодишњег староградског буџета износио је 706.461 656 динара. Највећи приход остварен је од издавања пословног простора и он је износио 647.963 685 динара. На име плата, накнада и додатака запосленима у Општинској управи исплаћено је у 2005. години 92,4 милиона и на име социјалних доприноса који падају на терет послодавца још 16,9 милиона динара. За плате запослених у Јавном предузећу “Пословни простор” и материјалне трошкове исплаћено је из буџета 76,6 милиона, док је за инвестиционо одржавање пословног простора издвојено нешто више од 65 милиона динара.

За обнову фасада у Кнез-Михаиловој 53-55, Поп-Лукиној 1, за фасаду зграде Градског завода за здравствену заштиту, зграде на Обилићевом венцу 1, за уређење фасада и зелених површина који се категоришу као “набавке мале вредности” и за учешће у одржавању стамбених зграда на подручју општине преко “Инфостана” дато је 81,3 милиона динара. Донације за радове на објектима јавних служби и за њихово опремање износиле су око 240 милиона динара. Са укупно пет милиона динара било је редовно месечно финансирано неколико друштвених организација, спортским организацијама дато је 5,3 милиона, око 19 милиона дато је за удружења грађана и остале непрофитне организације, по 1,8 милиона динара издвојено је за Пећку патријаршију и Високе Дечане, а за све остале верске објекте 6,3 милиона динара.

Одборници су на овој седници усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређивању закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град. Осим тога, донето је решење о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа “Милан Гале Мушкатировић” из реда запослених у овом предузећу. Чланови Управног одбора су Мирослав Грубић, професор физичке културе и Наталија Митић, дипломирани правник. За чланове Надзорног одбора овог предузећа из реда запослених именовани су Душан Грбић, координатор административно-комерцијалних послова и Златимир Берта, професор физичке културе.

Због поднете оставке престала је дужност председника Комисије за борачка и инвалидска питања Скупштине општине. За новог члана Комисије изабрана је Ивона Бјењаш Здравковић, стоматолог, а за председника ове комисије њен досадашњи члан Милица Вулић, пензионер.