КОНФЕРНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ САВЕТА ЗА ЕКОЛОГИЈУ

На иницијативу Савета за екологију прошле године Скупштина општине донела је Одлуку да приступи изради документа ЛЕАП који је имао за циљ јасно дефинисање потреба и приоритета у решавању еколошких проблема на територији Старог града.

«Важну улогу у изради документа имају грађани, Јавна комунална предузећа, привредна предузећа и остале установе са општине Стари град и зато је на иницијативу председнице општине Мирјане Божидаревић организована јавна кампања и промовисање почетка израде овог пројекта. О овој акцији грађани Старог града информисани су флајером преко уплатница Инфостана, а школске и предшколске установе и јавна предузећа личним достављањем», рекао је Момчило Живковић, члан Савета за екологију општине Стари град, на конференцији за медије одржане 31. марта.

«У првој фази ЛЕАП-а Стари град предвиђено је да се постави методологија, као и директно учешће грађана кроз анкете у индентификацији приоритетних области. Кроз формирање радне групе за израду ЛЕАП-а обезбедиће се учешће свих битних сектора( општинска управа, јавна предузећа, стручне институције, привреда и невладине организације) да би кроз своје представнике створили добар основ за постављење јасне и остварљивије визије», рекла је Снежана Машић, секретар невладине организације « Амбасадори животне средине» која је добила да изради прву фазу ЛЕАП-а.

Анкете ће се спроводити од 10 до 20 априла по месним заједницама након којих се очекује тачна локализација «црних рупа» општине. «За сада знамо да се суграђани највише жале на буку, аерозагађење и на (не)одношење чврстог комуналног смећа. Очекујемо да се поред општине у рад ЛЕАП-а укључе и Лука Београд, Градско саобраћајно предузеће и Електродистрибуција Београда», истакла је госпођа Машић и додала да је неопходна сарадња са републичким органима.