РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА СТАРОМ ГРАДУ

Комисија за спровођење јавног конкурса Градске општине Стари град за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Стари град, донела је 22. 02. 2016. године Одлуку којом се утврђује Ранг листa пријављених учесника који испуњавају услове конкурса.

Против ове Одлуке може се изјавити приговор Председнику градске општине у року од 5 дана од дана објављивања исте на сајту градске општине.

Пре подношења приговора, учесници конкурса могу извршити увид у конкурсни материјал, код Комисије за спровођење конкурса.

ПРЕУЗМИТЕ РАНГ ЛИСТУ