РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Комисија за спровођење јавног конкурса, расписала је јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета градске општине Стари град. Право учешћа имају невладине, непрофитне и неполитичке организације и удружења грађана која су регистрована на територији градске општине Стари град, пројекат реализују на територији градске општине Стари град, односно имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације, не краће од две године.

Рок за подношење пријава је закључно са 14. новембром 2014. године.

Пријаве се достављају преко писарнице Управе градске општине Стари град или поштом на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, КОМИСИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА 1000 БЕОГРАД, УЛИЦА МАКЕДОНСКА 42.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1. Распис јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација

2. Пријавни образац

3. Образац описа пројекта