РАДИОНИЦЕ О ЕЛЕКТРОНСКОМ ОТПАДУ

Значај правилног поступања са електронским и електричним отпадом тема је едукативних радионица које од ове школске године спроводи Савет за екологију општине Стари град. Циљ пројекта је упознавање грађана са још једним сегментом из области заштите животне средине, а у складу ца Националном стратегијом одрживог развоја.

Кампања ће трајати више месеци, а палнирано је да се на општини обезбеде сталне локације за одлагање овакве вресте отпада.

Едукативне радионице у којима ће учествовати ученици седмих разреда свих школа на Старом граду, водиће 20 волонтера. Они ће упознати ученике о правилном поступању са електронским и електричним отпадом, а у плану је и посета фабрикама за рециклажу ове врсте отпада. Осим тога, волонтери ће бити задужени и за израду брошуре са информацијама о електронском отпаду и реализацијом целокупног пројекта.

На овај начин Савет за екологију општине Стари град жели да анимира грађане да електронски отпад доносе и одлажу у посебне контејнере, који ће бити постављени у двориштима основних школа. Отпад ће се касније организовано одвозити на рециклажу.