ПРВА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Веће Градске општине Стари град образовало је Савет за безбедност и Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима као стална и стручна радна тела која ће му помагати у овим важним сегментима рада.

Данас је у општинској згради одржана конститутивна седница Савета за безбедност ГО Стари град чији је основни циљ да системски и у сарадњи са другим надлежним органима пружа стручну помоћ на превенцији и унапређењу безбедности у локалној заједници.

Седницом су председавали председник општине Радослав Марјановић и Ђокица Драшковић, главни полицијски саветник у Полицијској управи за град Београд, начелник Полицијске станице  Стари град.

Председник општине је упознао чланове за циљевима рада Савета на побољшању заштите и сигурности Старограђана, као и превентивних активности на унапређењу свих сегмената безбедности људи и имовине, с посебним освртом на безбедност ученика основних и средњих школа, спречавања вршњачког насиља или злоупотребе психоактивних супрстанци.

Савет је о актуелној безбедносној ситуацији на Старом граду и активностима припадника полиције известио начелник ПС Стари град Ђокица Драшковић. Он је истакао да је стање безбедности на нашој општини „добро“, када се пореде статистички подаци, што не значи да проблема нема, износећи примере свакодневног оперативног рада на сузбијању криминалитета на терену, који је у надлежности припадника МУП-а.

Председник Радослав Марјановић је позвао чланове Савета да припреме предлоге из својих области за израду плана ефикасног рада Савета у наредном периоду и истакао важност системског приступа свим сегментима безбедности, посебно на информисаности грађана по питању превенције и заштите наших суграђана.

Чланови Савета су представница Актива основних школа Мирјана Слобода, представник Актива средњих школа Александар Андрејевић, представница Градског центра за социјални рад у Београду – Одељење Стари град , Татјана Перовић, представница Градског завода за јавно здравље др Невенка Павловић, директорка Дома здравља „Стари град“  др Весна Јањушевић, као и заменик председника општине Александар Тодоровић, председник Скупштине Душан Петрић, члан Већа Недељко Јовановић, помоћница председника општине за социјална питања Мариа Марков и Борис Радаковић из Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларије за младе) Скупштине градске општине Стари град,

Савет за безбедност Већа ГО Стари град ће у наредном периоду предлагати доношење мера  за побољшање заштите и сигурности Старограђана, вршиће стручну анализу и утврђивање проблема који утичу на безбедност, радиће на изради и имплементацији пројеката превенције којима се делује на поједине безбедоносне проблеме, разматраће извештаје о приоритетима важним за безбедност људи и имовине и подносити предлоге надлежном органу Министарства унутрашњих послова.