ПРОГРАМ „ЗАЈЕДНО ЗА ВАШУ ЗГРАДУ“ 2011. – ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК СКУПШТИНА СТАНАРА/САВЕТA ЗГРАДА

image description

ГО Стари град објавила је 16. маја јавни позив скупштинама станара и саветима зграда за програм „Заједно за вашу зграду “- програм неопходних радова на уређењу староградских зграда,а крајњи рок за подношење и пријем пријава био је 1. јул 2011.
Ради ефикасне реализације пројекта Веће ГО Стари град формирало је Комисију у саставу Марко Бастаћ, председник Комисије и члан Већа задужен за реализацију програма, Ана Даниловић, заменица председнице општине, Ђорђе Лазаревић и Зоран Млађеновић, чланови Већа.
Комисија јенакон увида у све пријаве констатовала да је пристигло 368 пријава, од којих је 307 са потпуном документацијом. Такође, утврђено је да је 61 пријава непотпуна јер скупштине/савети зграда нису поднеле потпуну документацију или финансијски извештај о утрошку средстава за радове у прошлогодишњем програму, што је био један од услова конкурса.
Напомињемо да су скупштине/савети зграда који су учествовали у програму за 2010. могли да се пријаве и ове године, без ограничења. Општина ће суфинансирати радовеу износу до 200 хиљада динара.

Наредни кораци:

На основу позитивних искуства целокупан поступак од предрачуна радова до избора извођача радова организују станари.

Уговори: По објављивању ранг листе, Комисија ће сукцесивно позивати председнике скупштина/савета зграда да потпишу уговор са Општином о заједничком финансирању радова.

Рокови: По закључења уговора средства ће бити уплаћена на рачуне скупштина/савета зграда у року од 15 дана. Од тог тренутка оне имају 90 дана за завршетак радова.

Извештај: По завршетку радова доставља се извештај о утрошеним средствима. Зграда је обавезна да извештај достави са рачунима, доказима да су рачуни плаћени, укупни износ утрошених средстава, у складу са прописима. Извештај се доставља у затвореној коверти, са назнаком “Заједно за вашу зграду”.

Контакт: Више информација скупштине/савети зграда могу добити на телефон 3222 626, радним даном од 10 до 12 сати или на интернет сајту www.starigrad.rs.
Прелиминарни Списак скупштина/савета зграда објављујемо у Информатору и на општинском сајту www.starigrad.org.rs (16.9. 2011)