ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА БЛОКА ИЗМЕЂУ ДУНАВСКЕ, ТАДЕУША КОШЋУШКА И БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА

Савет за архитектуру и урбанизам Скупштине ГО Стари град организује Јавну презентацију Нацрта плана блока између Дунавске, Тадеуша Кошћушка и Булевара војводе Бојовића у општини Стари град , данaс, 14. септембра, са почетком у 18,00 сати у свечаној сали општине Стари град, Македонска 24.
Пошто је Kомисија за планове Скупштине града Београда утврдила Нацрт плана детаљне регулације блока између улица: Дунавске, Тадеуша Кошћушка и Булевара војводе Бојовића у општини Стари град са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину и на основу тога огласила јавни увид у овај плански документ, у периоду од 22. августа до 20. септембра, сваког радног дана од 9 до 18 часова, ( у згради Градске управе у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), општински Савет за архитектуру и урбанизам организује његову презензтацију.
Како се наводи у огласу Kомисије за планове Скупштине града Београда, током јавног увида сва заинтересована лица могу своје примедбе на планирана решења у писаном облику да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта 43-45, најкасније до 20. септембра.
Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се 27. септембра у 13 часова у згради Градске управе у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену). У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда