ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ

Републички завод за статистику, на основу Закона о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Републички завод за статистику од 1. октобра до 15. децембра 2012. године спроводи Попис пољопривреде на територији Републике Србије.

Позивају се грађани који желе да учествују у овом попису у својству пописивача да се од 10. до 14. августа 2012. године пријаве у општини на којој станују.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

  • држављанство Републике Србије,
  • најмање 18 година старости,
  • стечено најмање средње образовање,
  • добро познавање терена, односно становање на територији општине за коју се пријављују,
  • читак рукопис,
  • против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.

Критеријуми за избор су:

  • стручна спрема,
  • област образовања,
  • радни статус,
  • учествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима Републичког завода за статистику у последње три године.

Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци и они који су учествовали у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима Републичког завода за статистику (као анкетари) у последње три године.

Петодневна обука и тестирање кандидата који су ушли у ужи избор биће обављени у периоду 17–26. септембра 2012. године на пунктовима које одреди општинска пописна комисија, након чега ће се извршити финални избор пописивача.

Детаљне информације о начину избора кандидата за пописиваче и њиховим обавезама у Попису пољопривреде могу се видети на веб-сајту Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати се пријављују лично, попуњавањем обрасца на општинском пункту, у општини у којој станују, где ће бити и ангажовани за рад у Попису пољопривреде.

Студенти могу да се пријаве у општини у којој станују у време студирања или у општини у којој станују њихови родитељи, односно тамо где намеравају да раде у Попису пољопривреде.

Изузетно, асистенти саветодаваца пријављују се у општинама у којима раде у том својству.

Није дозвољено пријављивање кандидата на више од једног пункта, односно на више општина.

ПУНКТОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОПИСИВАЧА
ЗА ОПШТИНУ ПАЛИЛУЛА и СТАРИ ГРАД

Адреса пункта Радно време пункта
ПАЛИЛУЛА
ГО Палилула, Таковска 12,Београд 10-18 часова
МЗ ,,Борча – Греда”, Косте Манојловића бб, Борча 10-18 часова
СТАРИ ГРАД
ГО Палилула, Таковска 12,Београд 10-18 часова