ЈАВНИ ПОЗИВ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГО СТАРИ ГРАД

Повереништво за избеглице ГО Стари град упућује јавни позив избеглим и расељеним лицима са боравиштем, односно пребивалиштем на територији ГО Стари град која су се определила за трајну интеграцију у Републици Србији (реинтеграцију код ИЛР-а) да се јаве у повереништво ГО Стари град, ради попуњавања упитника о стамбеним и другим потребама својих породица.

Попуњавање упитника има за циљ сагледавање потреба најугроженијих породица избеглих и расељених лица са територије СО Стари град. Рок за попуњавање упитника је најкасније до 20. 08. 2012. године.

Све информације и обрасци упитника се могу добити у канцеларији повереништва, ул. Македонска 42, III спрат, канцеларија 56, или на телефон: 3221-576 и 3220-721 локал 246.