ПОЗИВ КОРИСНИЦИМА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

Општина Стари град позива кориснике јавних површина за постављање киоска да Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију Управе градске општине, у року од пет дана, поднесу захтев за продужење права на коришћење локација и уз њега доставе наведена документа.

Пријавни образац можете преузети овде

Закључак Већа можете преузети овде