ОБАВЕШТЕЊЕ УСТАНОВАMA ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА,КУЛТУРЕ,ОБРАЗОВАЊА, СПОРТА, СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ

Градска општина Стари град обавештава установе из области здравства, културе, образовања, спорта, социјалне и дечје заштите да доставе ЗАХТЕВЕ И НАЗИВЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА, СА ИЗНОСИМА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВО СПРОВОЂЕЊЕ ЗА 2015, 2016 и 2017. годину, уколико су заинтересоване да у наредним годинама конкуришу за средства из буџета ГО Стари град, а на основу Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета. Рок за доставу захтева је понедељак 27.10.2014. године, до 10,00 часова.