ПОМОЋ ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА

У оквиру помоћи талентованим студентима, као и високом школству, општина Стари град подржала је учешће Уроша Живковића, Ивана Тодоровића и Велимира Живковића, студената Правног факултета у Београду, на међународном такмичењу правника из области Међународног привредног права и арбитраже. Такмичење ће одржати у Бечу, од 1. до 10 парила 2009. године.

Поред тога, Факултету за физичку хемију, општина Стари град помоћи ће покривање дела трошкова наступа екипе студената на “Приматијади”, која се ове године одржава у Охриду, у Македонији, са 20 000 динара.