УКЛАЊАЊЕ БЕСПРАВНО ПОСТАВЉЕНИХ ОБЈЕКАТА

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију општине Стари град започело је данас уклањање два бесправно постављена киоска у Француској улици на бројевима 59-а и 59 ц.
– Свакодневним обиласком терена наши инспектори снимају стање и сви бесправно постављени објекти као и рекламна платна биће уклоњени – каже руководилац Одељeња за комуналне послове и комуналну инспекцију госпођа Горјана Обреновић и додаје да је прошлог месеца извршено уклањање бесправно постављене рекламе површине 25 метара квадратних са равног крова стамбене зграде у Улици Краљице Наталије од 1 до 3. Свака бесправно постављена реклама може представљати опасност по грађане и због тога у складу са Законом али и напорима да се заведе комунални ред на нашој општини, Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију је већ покренуло поступак за уклањање око 25 бесправно постављених рекламних платна.
Казне за све оне који реше да се на бесправан начин рекламирају прописане су Одлуком о оглашавању на територији града Београда ( Службени лист, бр 29/07) и крећу се у износу од пет до 500.000 динара за правна лица, и од 2.500 динара до 250.000 динара за предузетнике.