ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара530 преносивих рачунара за потребе основних школа са територије Градске општине Стари град бр.ЈН II,404-2-Д-2/13 .