КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација за јавну набавку добара 530 преносивих рачунара, са карактеристикама према техничкој спецификацији садржаној у конкурсној документацији, за потребе основних школа са територије Градске општине Стари град, за ученике трећих разреда и њихове учитеље.