ПОДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ СВАКОДНЕВНО У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И НА „25.МАЈУ – МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“

Градска општина Стари град обавештава Старограђане, управнике и представнике стамбених заједница, као и представнике предузећа, радњи и угоститељских објектата да је почела подела индустријске соли за зимску сезону 2020/21. године.

Индустријска со се може подићи сваког радног дана, без новчане накнаде, на два дистрибутивна пункта на Старом граду:

  • У просторијама општинске зграде у Македонској 42, у времену од 8 до 15 сати (за грађане и представнике стамбених заједница), као и на
  • ПД „25.мај – Милан Гале Мушкатировић“, Тадеуша Кошћушка 63, сваког радног дана од 9 до 16 часова ( за јавне установе и привредне субјекте)

Подсећамо суграђане и привредне субјекте да је за преузимање индустријске соли потребно понети само личну карту или неку другу важећу личну исправу.

Напомињемо да се веће количине индустријске соли преузимају на пункту ПД „25.мај – Милан Гале Мушкатировић“.

Градска општина Стари град апелује на суграђане да на време обезбеде неопходне количине индустријске соли за предстојеће зимске дане.

За све додатне информације Старограђани, управници и представници стамбених заједница, као и привредни субјектисе могу обратити општинском Контакт центру на телефонски број 011/785 2 999 и Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију на  011/3227- 104.

Сходно Оперативном плану организације и функционисања Градске општине Стари град у зимским условима за 2020/2021. годину, у случају посебних временских непогода или проглашавања ванредне ситуације за дистрибуцију индустријске соли на располагању ће бити и проторије месних заједница на Старом граду, које ће користи као додатни пунктови за поделу соли, о чему ће се благовремено обавестити грађани, представници стамбених заједница и привредни субјекти.

Такође, подсећамо суграђане, управнике стамбених заједница, као и представнике предузећа, радњи и угоститељских објектата да су по Одлуци о комуналном реду (члан 36) током зимских услова обавезни да уклањају снег и лед „са тротоара ширине до 5м који се налази испред зграде, односно припадајуће грађевинске парцеле, испред пословних зграда и пословних простора, испред стамбено-пословних зграда, испред објеката у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског земљишта”. Према Одлуци за то су „одговорна правна и физичка лица која користе те непокретности као власници, односно корисници непокретности или као закупци или као непосредни држаоци те непокретности“.

Комунална инспекција Управе ГО Стари град ће контролисати и санкционисати физичка и правна лица која током снежних падавина не испуњавају своју обавезу у складу са овом Одлуком.