ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2017. ГОДИНУ

26.01. План јавних набавки добара, услуга и радова за 2017. годину

07.02. Измене плана јавних набавки добара, услуга и радова у 2017. години

27.02.2017.године Измене и допуне Плана јавних набавки, добара, услуга и радова за 2017.годину

20.03. Трећа измена плана јавних набавки

03.04. Четврта измена плана јавних набавки

26.04 Пета измена плана јавних набавки

25.05. Шеста измена плана јавних набавки

02.06.2017.Седма измена плана јавних набавки

16.06.2017.Осма измена Плана набавки

30.06. Девета измена плана јавних набавки

28.08. Десета измена плана јавних набавки

07.09. Једанаеста измена плана јавних набавки

21.09. Дванаеста измена и допуна јавних набавки

02.10. Тринаеста измена плана јавних набавки