ОСНОВАНА СТАРОГРАДСКА ФОНДАЦИЈА

У присуству 47 одборника од укупно 56 колико броји локални парламент, 16. марта је одржана је осма седница Скупштине Градске општине Стари град.

Одборници су разматрали осам тачака дневног реда и између осталог већином гласова донели су Одлуку о оснивању „Староградске фондације“ и усвојили Предлог одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу, којом се ГО Стари град обавезује да ће следити принципе родне равноправности и спроводити њене одредбе у својој средини. Већином гласова одборници су донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о употреби имена грба и заставе ГО Стари град.

У наставку седнице донета је Одлука о оснивању „Староградске фондације“ чијa jе активност усмеравати на јачање бриге о деци и младима, помоћ самохраним родитељима, пружање помоћи старим лицима и особама са инвалидитетом, као и промовисање културе, науке, аматерског спорта формалног и нефомалног образовања. Фонадација ће се бавити и заштитом људских, грађанских и мањинских права, као и унапређењем социјалне и здравствене заштите и заштите животне средине, животиња и осталих општекорисних циљева. Фондација ће имати свог управитеља кога ће именовати и разрешавати Управни одбор Фондације. Већином гласова именован је Управни одбор Староградске фонадације. Председник управног одбора је Марко Мандић, а чланови су Милан Церовац, Милош Марковић, Никола Родић, Дејан Миловановић, Драгана Грнчарски и Милош Бошковић.

Одборници локалног парламента једногласно су донели Одлуку о усвајању Европске повеље о родној равноправности којом се ГО Стари град обавезује да ће следити принципе родне равноправности и спроводити њене одредбе у својој средини. Већином гласова присутних одборника за заменика секретара Скупштине ГО Стари град постављена је Ива Паић и донето је решење о изменама и допунама Решења о образовању штаба за ванредне ситуације тако што се уместо Славка Перовића, досадашњег члана Штаба, за члана именује Андреј Белингар, начелник Управе.

У наставку седнице, већином гласова одборници су усвојили годишњи извештај Штаба за ванредне ситуације за 2016. годину као и Извештај о раду Управе градске општине за 2016. годину.