ОСНОВАН ПОСЛОВНИ КЛУБ СТАРИ ГРАД

Повезивање као кључ Локалног економског развоја

– Општина са преко 6.000 привредних друштава и 2.500 предузетничких радњи представља економски центар Београда. Број запослених одавно дневно премашује број становника на Старом граду. Данас је у нашем друштву, посебно у време другог таласа светске економске кризе, све више захтева који непосредно долазе од грађана, привредника и инвеститора, у вези са побољшањем услова привређивања и пословања, – каже Дмитар Половина, председник Пословног клуба „Стари град“.

ГО Стари Град је почела да спроводи пројекте ЛЕР – а, а циљ је креирање основних инструмената који директно утичу на економски развој, као што су: Пословни клубови, Индустријски паркови, Бизнис инкубатори, Зоне унапређеног пословања, Канцеларије за локални економски развој, Удружења послодаваца…
О циљевима и активностима Клуба као и о изазовима, које доноси тренутна макро – економска ситуација Дмитар Половина каже:
– Значај малих и средњих предузећа (МСП) за Европску унију и земље које желе да јој се прикључе константно расте, што је потврђено практичним политикама које спроводе Европска комисија и земље чланице. Друштвени значај МСП – а се огледа у томе што представљају окосницу запослености, креирања нових радних места и кључног играча у креирању и одржавања благостања у локалним заједницама. МСП доприносе порасту запослености, много више него велике фирме, и могу на дужи рок, да обезбеде веома значајан удео свих запослених, такође могу да помогну у реструктуирању тако што апсорбују сувишне раднике из великих система, који су неминовно први на удару светске економске кризе.

– Дакле, благостање малих и средњих предузећа представља кључни елемент за будући раст економије ЕУ самим тим и српске економије, – наглашава Половина.

Једна од кључних функција Пословног клуба биће да се уз велику подршку Општине, константно унапређује пословни амбијент и ствара повољно окружење за повећање економске сарадње и развој МСП – а. Економско повезивање привредника на територији Општине повећава њихову конкурентност, потпомаже економски развој и запошљавање.

– Сматрамо огромним успехом, могућност да окупимо велики број привредника и предузетника на истом месту, у исто време, где ће моћи да размене контакте, упознају се међусобно, у једној неформалној атмосфери пораде на новим облицима сарадње. Овом приликом упућујем позив свим правним лицима и предузетницима са Старог града, да подрже овај пројекат, да у њему пронађу свој интерес и својим учешћем учине да он успе, – наглашава председник Пословног клуба Стари град Дмитар Половина.

УСПЕШАН ПРИВРЕДНИК

Дмитар Половина рођен је 1951. у Бањалуци. Дипломирао је на Еко- номском факултету у Београду. Био је генерални директор „Хемпро” – Бе- оград. Од 2002. до 2006. директор Представништва привредне коморе Словеније за СЦГ, а данас је дирек- тор Канцеларије Привредне коморе Словеније у Србији. Један је од осни- вача и потпредседник Словеначког пословног клуба од 2003. до данас. Оснивач је и пословног клуба „Lions“ из Земуна

Пословни клуб Стари град

Основан је као подршка локалном економском развоју и има за циљ да ради на стварању бољих услова за привређивање; побољшава комуникацију и економску сарадњу између чланова у циљу повећања привредне активности; штити интересе чланова и посредује у комуникацији са представницима локалне самоуправе, градске и републичке власти; подстиче активну политику запошљавања у складу са усвојеном стратегијом Града Београда; сарађује са привредним коморама и привредним асоцијацијама у граду и земљи; организује сусрете, трибине, саветовања, промоције, презентације својих чланова и успешних пројеката: да креира повољну инвестициону климу….

Први састанак 28.12.

Први састанак Клуба ће се одржати 28. 12 .2011. године у 19,00 сати у свечаној сали Градске општине Стари град. Улаз је слободан, а сви заинтересовани могу да потврдити свој долазак мејлом на електронску пошту: pkstarigrad@eunet.rs
Пословни клуб “Стари град”, Булевар Деспота Стефана 65, Београд
Teлефони: 064/1606964, 064/2149378, 065/8484927