ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД УРУЧЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОЈЕКАТ „ПРЕОКРЕТ – ОМЛАДИНСКИ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР”

У оквиру грант шеме ИПА 2014 – претприступна средства Европске уније, Општини Стари град свечано је уручен Сертификат за пројекат „Преокрет- Омладински Едукативни Центар“. Додели су присуствовали представници Мисије Европске Делегације на челу са шефом Делегације Њ.Е. Семом Фабрицијем.

Програм „Подршка Европске уније активном укључивању младих” Србији доноси 24 програма за младе у укупној вредности од 4,7 милиона еура.

Тема пројекта је идентификовање и активно укључивање у друштво особа које су трајно незапослене и нису укључени у било какву форму формалног или неформалног образовања.

Главна активност пројекта је формирање едукативног Центра, где ће млади моћи да уз помоћ стручних сарадника процене своје знање и прилике за потенцијално запослење. У каснијим фазама рада са младима, предвиђене су радионице за олакшавање активног тражења посла и оспособљавање заинтересованих за актуелна дефицитарна занимања.

Присутнима је изложен акциони план пројекта за наредна 3 месеца у оквиру којих су планиране промотивне активности и представљање пројекта локалној заједници.

Основни циљ пројекта јесте промоција одрживог запошљавања младих особа која припадају групи NEET (Not in Education, Employment or Training) кроз унапређење едукације и социјалне заштите.

Циљна група овог пројекта јесу особе (од 16 до 30 година) које не поседују специфична знања, нису запослени и нису у процесу додатне обуке и тренинга.

Такође, циљеви пројекта су и: унапређење животних услова незапослних младих људи, идентификација кључних проблема у припреми младих људи за излазак на тржиште рада, идентификација потенцијалних занимања за младе која су у актуелна на тржишту рада, обезбеђивање сервиса за младе који желе додатну обуку и тренинг у циљу бржег проналажења посла, унапређење инклузије младих који долазе из осетљивих група и мањинских група.