ОПШТИНИ ПРОДУЖЕНА ВАЖНОСТ ISO СЕРТИФИКАТА

Оцењивачки тим Друштва за сертификацију и надзор система квалитета (YUQS) извршио је прву надзорну проверу успостављеног система менаџмента квалитетом у општини Стари град. Тим екстерних оцењивача установио је да се захтеви стандарда SRPS ISO 9001:2001 у потпуности поштују од стране запослених у Општинској управи. Приликом надзорне провере у свим одељењима Општине и једној стручној служби, оцењивачи Друштва за сертификацију и надзор система квалитета нису пронашли неусаглашености са стандардом, процесима рада и постојећим процедурама, па је тако важење ISO сертификата продужено за наредних годину дана када се очекује друга надзорна провера.

„Пре прве надзорне провере, а у оквиру припрема за њу, спровели смо три главна процеса, а то су: измена и усаглашавање процедура и упутстава система менаџмента квалитетом, интерна провера и преиспитивање од стране руководства. Поред тога, урадили смо и остале активности које стандард тражи. Пре свега, мислим на мерење задовољства корисника и запослених“, каже Александар Ђорђевић, вођа Тима за квалитет и представник руководства за квалитет у општини Стари град. Он је нагласио да је Општина урадила значајан посао када је реч о обуци запослених из области квалитета, али и то да су спроведене корективне и превентивне мере са оцењивања од прошле године, као и са интерне провере.