ОПШТИНА УПУТИЛА ДОНАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

Општина упутила донације здравственим установама

КБЦ Звездара – Клиника за геријатрију обратила се са молбом општини Стари град да им се одобре финансијска средства за набавку ендоскопа како би се олакшало пружање помоћи старим болесницима те је Стари град у ту сврху издвојио суму од 1.000.000 динара. На истој, првој јулској седници општинског већа додељено је и Универзитетској дечјој клиници у Тиршовој 180.000 динара за набавку компјутера, штампача, 16 столица за премедикацију и два душека.

Институт „Др Лаза Лазаревић“ и Дефектолошки факултет организују семинар под заједничким насловом „Психијатрија и психијатријске болнице“ на којем учествује 25 предавача а који ће од 3. и 4. октобра окупити 250 посленика из психијатрије, социјалне медицине, социологије, криминалистике и права. Општина ће, на молбу организатора, овај скуп помоћи са 150.000 динара.

Геронтолошки центар и инвалиди рада добили средства

Општина наставља са помоћи невладиним организацијама те је тако и на првој јулској седници одлучено да се општинској организацији инвалда рада Стари град одобре средства у износу од 43.000 динара за измиривање обавеза за други квартал 2005.године. Обавезе се односе на огрев, градску чистоћу, ПТТ услуге, адвокатске услуге и помоћ при обиласку болесних и непокретних чланова.
Геронтолошком центру из Солунске 14 одобрена су средства у износу од 70.000 динара а у циљу побољшања активности старих који раде кроз Комисију за социјално-здравствена питања, Комисију за културно-забавни живот и Комисију за одмор и рекреацију.

Финансиран пројекат Народног позоришта

Народно позориште обратило се са молбом да се доделе финансијска средства за реквизите за представе „Сви смо ми кромпири“ и кратки играни филм „Професија војник“ које реализује Јединица за одслужење војног рока уметника у цивилној служби у Народном позоришту.