ОПШТИНА СТАРИ ГРАД ПРОСЛЕДИЛА 552 НАЛОГА УПРАВИ ЗА ТРЕЗОР ЗА ОТВАРАЊЕ ПОДРАЧУНА ЗА ПОМОЋ УГОСТИТЕЉИМА И ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Градска општина Стари град обавештава сва угоститељска и туристичка правна лица, регистрована на територији наше општине, да је у среду, 16. децембра проследила Управи за трезор – Филијала Стари град, 552 потписана и оверена налога (Образац НО-2 / НУ-2) како би се убрзао цео процес око отварања подрачуна на који ће се уплатити помоћ Владе Републике Србије на основу Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде у пословању проузрокованих епидемијом болести KОВИД-19, изазване вирусом САРС-KоВ-2 („Службени гласник РС“ број 146/20).

Имајући у виду да туризам представља изузетно важну грану националне економије и да има значајан допринос у укупном бруто домаћем производу, Влада Републике Србије издвојила је 1.980.000.000 динара као меру подршке опстанку и развоју ове гране привреде која је највише погођена пандемијом корона вируса.

Након усвајања Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде у пословању проузрокованих епидемијом болести

KОВИД-19, изазване вирусом САРС-KоВ-2, 4. децембра, поједностављена је процедура за исплату помоћи. Како је министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали овим поводом нагласио  „потребан само један долазак овлашћеног лица привредног субјекта у надлежну филијалу Управе за трезор“.

Пореска управа објавила списак од 12.037 предузећа која су остварила право на помоћ државе, а на списку се налазе фирме из области угоститељске и туристичке привреде. Овим средствима биће исплаћена још једна минимална зарада, шеста по реду ове године, у износу од 30.367 динара за запослене у привредном сектору који је највише угрожен пандемијом.

Према подацима Мистарства финансија, укупна издвајања државе од почетка године за подршку привреди достићи ће шест милијарди евра, односно приближно 700 милијарди динара, што је један од највећих пакета подршке у региону.