ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ: УСВОЈЕНА ОДЛУКА О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГО СТАРИ ГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ

Трећа седница Скупштине градске општине Стари град одржана је 11. септембра, у присуству 48 од укупно 56 одборника локалног парламента, који су разматрали деветнаест тачака Дневног реда и усвојили одлуке и решења која су важна за несметан рад Скупштине, извршних органа и Управе ГО Стари град.

У оквиру прве тачке, Скупштина је једногласно потвдила мандате новим одборницима староградске скупштине, пошто је избраним лицима на функције председника и заменика председника градске општине, као и члановима Већа престао одборнички мандат, у складу са Законом.

Одборници Скупштине су, у оквиру друге тачке Дневног реда, већином гласова присутних, усвојили Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Стари град за 2019. годину. Известилац је  била  руководилац Одељења за финансије Биљана Николић која је истакла да су „укупни планирани расходи и издаци у 2019. години износили 491.590.033 динара, а укупно извршени расходи и 410.069.163 динара, односно 83,42% од планиранoг износа“. Како је нагласио председник Скупштине Душан Петрић „нови сазив староградске скупштине разматрао је и усвојио ову одлуку јер су услед пандемије и ванредног стања померени рокови за њено усвајање“. Одлука ће се доставити градском секретаријату за финансије, а биће објављена и у „Службеном листу града Београда“.

У наставку рада по усвојеном дневном реду одборници су након расправе усвојили: допуну решења о образовању Савета за прописе, допуну решења о образовању Савета за грађевинске и комуналне послове, комисије за борачка и инвалидска питања и социјалну заштиту, допуну решења о именовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу, решење о измени решења о образовању Административне комисије, решење о образовању Савета за заштиту животне средине, Савета за здравље и Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе) Скупштине градске општине Стари град.

Одлуком већине присутних одборника досадашњи заштитник грађана ГО Стари град је разерешен дужности, а на ту функцију Скупштина је изабрала дипломираног правника Јована Кнежевића, а за заменика дипломирану правницу Ану Огризовић. Омбудсман и заменик омбудсмана су том приликом положили свечану заклетву да ће „свесрдно радитити на заштити и унапређењу људских права и слобода, у складу са законима и Уставом наше земље“. У наставку рада Скупштина је, на основу поднетих оставки, констатовала предстанак мандата досадашњих директора, председника и чланова Управног (УО) и Надзорног одбора (НО) Староградске фондације и такође, већином гласовала именовала за директора фондације Дејана Вукшића, за председника УО Слободана Каљевца и за председника НО Марину Нешковић.