ОДРЖАНА ШЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: УСТАНОВИ КУЛТУРЕ ПОНОВО НАЗИВ „ПАРОБРОД“

Шеста седница Скупштине градске општине Стари град одржана је 21. децембра, у присуству 49 од укупно 56 одборника, колико броји њен пуни сазив. У оквиру прве тачке дневног реда, већином гласова одборника, усвојен је четврти ребаланс буџета, односно укупни приходи и примања буџета у 2020. години, који су утврђени у износу од 445.345.689 динара. Буџет општине увећан је за десет милиона динара, који су пренети са републичког нивоа.

Скупштина је усвојила и предлог Закључка о приступању промени Статута ГО Стари град и тим поводом формирана је Комисија за израду нацрта акта о промени Статута ГО Стари град, коју чине запослени у општини, као и представницa и свих одборничких група. Циљ је да се Статут општине уподоби са Статутом Града Београда и Законом о локалној самоуправи, а који би омогућио и укључивање грађана у доношење бројних одлука.

На предлог в.д. директорке Установе културе „Стари град“ Марије Павловић, одборници Скупштине општине једногласно су одлучили да се општинској Установи културе врати пређашњи назив – „Пароброд“. Затим су усвојене и одлуке о именовању нових чланова Управног и Надзорног одбора Установе културе „Пароброд“ из реда запослених, као и финансијски извештаји за 2019. и 2020. годину.