ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ: НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Пета седница Скупштине градске општине Стари град одржана је данас, 15. октобра, у присуству 47 од укупно 56 одборника колико броји пуни сазив локалног парламента.

Одборници Скупштине су у оквиру усвојеног Дневног реда разматрали једанаест тачака, а након расправе усвојили одлуке и решења која су неопходна за функционисање и ефикаснији рад представничких и извршних органа, као и одлуку о ефикаснијој организацији Управе ГО Стари град.

Скупштина је већином гласова присутних одборника усвојила одлуке о именовању Савета родитеља Предшколске установе „Дечји дани“, Савета родитеља основних школа, као и Савета родитеља средњих школа са територије Градске општине Стари град, важних тела за рад староградских васпитних и образовних установа.

У наставку рада, такође већином гласова, усвојена су решења о разрешењу досадашњих чланова Управног, Надзорног одбора и в.д. директора Установе културе „Стари град“, због поднете оставке,  као и решења о именовању нових чланова ових одбора. За в.д. директора староградске Установе културе именована је историчар уметности др Марија Павловић, доцент за ужу научну област „Историја уметности“ Универзитета „Унион – Никола Тесла“, ФДБ – са Катедре за продукцију драмских и аудиовизуелних уметности и медија.

Председник општине Стари град Радослав Марјановић се овим поводом обратио одборницимa и истакао да је нова в.д. директорка позната у уметничким круговима, да иза себе богато искуство и знање и да се нада да ће донети нову енергију у УК „Стари град“.

„Став новог руководства општине Стари град је да избором адекватних личности коначно прекинемо са праксом именовања „вршиоца дужности“ и унесемо трајну стабилност у рад УК „Стари град“, рекао је Марјановић и нагласио „да је др Марија Павловић нестраначки кандидат“.

У оквиру девете тачке Дневног реда одборници су усвојили допуну Одлуке о промени Статута градске општине Стари град којом се предвиђа да при приступању детаљнијег регулисања промена Статута „Веће градске општине може одлучити да се о нацрту спроведе јавна расправа“. У том случају „Веће утврђује нацрт акта о промени Статута двотрећинском већином гласова од укупног броја чланова и доставља га на јавну расправу“.

Председник општине Стари град Радослав Марјановић се и поводом десете тачке  – Предлога Одлуке о измени и допуни одлуке о организацији Управе градске општине Стари град обратио Скупштини и известио одборнике о именовању Владимира Баћовића за начелника и Наташе Гавриловић за заменицу начелника Управе Градске општине Стари град. Он је истакао да се предлогом одлуке која је пред Скупштином врши неоходна реорганизација Управе са циљем да „буде функционалнија и ефикаснија приликом решавања свих захтева и проблема Старограђана, јер је ефикасна Управа  – јавни услужни сервис грађана“.

Скупштина је већином гласова одборника усвојила ову Одлуку. Организационе јединице Управе градске општине Стари град су: Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника; Одељење за општу управу; Одељење за друштвене делатности и пројекте развоја; Одељење за грађевинске послове; Одељење за буџет и финансије; Одељење за имовинско-правне и стамбене послове; Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију; Служба за односе са јавношћу, као и Кабинет председника градске општине, као посебна организациона јединица.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“, а примењује се почев од 1. децембра ове године.