ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО СТАРИ ГРАД – УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

На данашњој, 13. седници Скупштине ГО Стари град, којој је присуствовао 51 од укупно 56 одборника, разматрано је 8 тачака Дневног реда.

На почетку рада, већином гласова присутних одборника, утврђен је престанак одборничког мандата због поднете оставке одборника Радослава Лекића са изборне листе „Драган Ђилас за бољи Стари град“.

Такође, већином гласова присутних одборника, усвојена је Одлука о трећем ребалансу буџета ГО Стари град за 2013. годину. Образлажући промене које су настале у приходима општине, Богица Петровић, руководилац Одељења за буџет, привреду и друштвене делатности, рекао је да су ребалансом буџета приходи умањени за 35 милиона динара као и то да је општина била приморана да смањи донације за јавна предузеће, културу и образовање. Укупни приходи и примања буџета у 2013. години утврђени су у износу од 956.578.660 динара.

У наставку седнице одборници су донели Одлуку о изменама и допунама Статута ГО Стари град, Одлуку о организацији управе као и решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Установе културе „Пароброд“. Последње три тачке дневног реда седнице односиле су се на ребаланс програма пословања за 2013. годину , као и програм пословања ЈП СРПЦ „ Милан Гале Мушкатировић“. Такође, већином гласова донета су решења о давању сагласности на ценовник услуга и одређивање висине закупнине пословног простора ЈП СРПЦ „ Милан Гале Мушкатировић“.