ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Обавештење о закљученом уговору за набавку – 530 преносивих рачунара за потребе основних школа са територије Градске општине Стари град, за ученике трећих разреда и њихове учитеље.