НОВА ПОМОЋ ЗДРАВСТВУ – ЗА КБЦ „ЗВЕЗДАРА“, ДЗ „СТАРИ ГРАД“ И КБЦ “ЗЕМУН”

Градска општина Стари град наставља са континуираном помоћи здравственим установа, са територије општине али и из других делова града. Тако су одлуком Већа општине, из буџета опредељена нова средства Клиничко болничком центру „Звездара“, Дому здравља „Стари град – Медицине рада у улици Џорџа Вашингтона, као и Клиничко болничком центру Земун.

Клиничко болничком центру „Звездара“, опредељена су средства у износу од 2.1 милиона динара са ПДВ-ом, за поправку апарата Мегатрон С4 са додатном конзолом (МВЕ) и припадајућим инструментаријумом. Апарат се користи у хирургији предњег и задњег очног сегмента.

Дому здравља „Стари град“ опредељено је око 3.9 милиона динара са ПДВ-ом, за реконструкцију водовода и канализације Медицине рада у улици Џорџа Вашингтона број 19а.

Клиничко болничком центру Земун , донирано је око 3.9 милиона динара са ПДВ-ом, за набавку радиоталасног ножа за потребе Хируршке службе КБЦ Земун.