НОВА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ У КРАЉА ПЕТРА

Градском заводу за хитну медицинску помоћ-амбулантној служби у Краља Петра 10а, Градска општина Стари град набавиће нову медицинску опрему и то: апарате за ултразвук, рекордере са софтвером и без софтвера и колор штампач, одлучено је на последњој седници Општинског већа. Вредност ове донације је 590 000 динара.

Општина је овој амбуланти до сада набавила ултразвучни апарат са три сонде, клима уређај и намештај за холтер просторију, затим- два холтер апарата – за срце и притисак , као и машину која очитава добијене резултате а, просторије су адаптиране.

Хитна помоћ у Краља Петра 10 а даје велики допринос у збрињавању хитних пацијената са територије централне градске општине, посебно ако се узме у обзир да овај Завод има лиценцу за лечење кардиолошких и васкуларних болести.