ДОДАТНА ПОМОЋ ЈЕВРЕЈСКОЈ ОПШТИНИ

Јеврејској општини, Општина Стари град, определила је средства од 556.006 динара за додатне радове на адаптацију приземља и сутерена зграде у Краља Петра 71а. Јован Елазар, председник Јеврејске општине каже да су раније од Општине добили просторије које је користило Добровољно ватрогасно друштво „Стари град“.

– Те просторије су биле у очајном стању – објашњава професор Елазар – Пропали подови, оронули зидови, дотрајали санитарни чворови . Кредитом који смо обезбедили успели смо да завршимо грубе радове. Средства добијена од општине Стари град ћемо употребити да потпуно завршимо адаптацију простора како бисмо могли да га издамо и обезбедимо средства за враћање кредита и обезбедимо додатна средства за основне активности.

Зграда Јеврејске општине је стара, кров прокишњава и прети да се уруши под теретом снега, фасада отпада, из олука лије вода на све стране, али добијена средства су исувише мала за обављање тако опсежних радова на инвестиционом одржавању зграде, те смо ипак одлучили да њима оспособимо за коришћење добијене просторије. Адаптиране просторије ће омогућити обављање активности из области културе, као што су изложбе, презентације књига, позоришне представе, концерти, плесне вечери, а то ће удахнути мало више живота не само Јеврејској општини Београд, него и делу града у коме се она налази. Подсећамо да је Јеврејска општина од Општине за ове радове добила око 2, 8 милиона динара.