РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ФАСАДE У ЦАРА УРОША 14

Почетком маја почеће ревитализација фасаде под заштитом државе у улици Цара Уроша 14. Град Београд, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, финансираће радове, стручни и конзерваторски надзор.

Зграда у Цара Уроша 14 изграђена је крајем 19. века, тачније 1895. године за дворског јувелира Стевана Јевтовића. Објекат је грађен као угаона, једноспратна грађевина, коју је власник завештао Министарству просвете.

Објекат се налази у подручју просторне културноисторијске целине „Доситејевог лицеја”, која је утврђена за културно добро од изузетног значаја за Републику Србију.