NEW GENERATION SKILLS – РЕГИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ОМЛАДИНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Општина Стари град учествује у регионалном пројекту развоја и подршке омладинском предузетништву Дунавског транснационалног програма, под називом „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation skills“, који траје од 1. новембра 2017. до 30. јуна 2019. године.

Пројекат се реализује у сарадњи са партнерима из седам европских држава – Мађарске, Чешке, Бугарске, Румуније, Србије, Аустрије и Словеније, а водећи партнер је будимпештанска локална самоуправа – општина Ујбуда.

New Generation Skills наглашава важност локалне средине у стварању повољног оквира за развој знања и вештина младих, као и за претварање њихових идеја у успешне пословне подухвате, са израженом друштвено- корисном компонентом.

У том циљу општина Стари град ће, у партнерству са кључним интересним групама, основати иновациону лабораторију, која ће постати део транснационалне мреже ових лабароторија свих земаља учесница у пројекту.

Подршка омладинском предузетништву усмерена је ка младима (15-29 година старости), у „транзицији” од образовних институтција ка тржишту рада, који се суочавају са важним животним одлукама по питању њихове пословне будућности и каријере.

Очекује се да пројекат допринесе превазилажењу јаза између формалног образовања и неформалне едукације младе генерације, у пословном свету који се непрекидно мења.

Један од важних циљева је да се млади и креативни људи, развијајући своја знања и иновативно предузетништво у економски оријентисаном локалном окружењу, задрже у Србији.

Више информација може се наћи на интернет страници пројекта www.interreg-danube.eu/newgenerationskills