НЕНАД БОРОВЧАНИН НА СЕМИНАРУ О КООРДИНАЦИЈИ СЕКТОРСКИХ ПОЛИТИКА ЗА БОЉИ ЖИВОТ МЛАДИХ

Заменик председника Градске општине Стари град Ненад Боровчанин учествује на семинару за представнике националних и локалних власти, кровних организација младих са националног нивоа и представнике удружења грађана, који је организовало Партнерство Савета Европе и Европске комисије, 26 – 27. октобра 2016. године у Будви.

Семинар је окупио око 35 учесника углавном из земаља Западног Балкана, који су укључени у креирање и реализацију омладинске политике са циљем да се појасни како развити сервисе на локалном нивоу који би оснажили младе и подстакли их на јавно учешће. Имајући у виду да млади представљају значајну категорију становништва чије се потребе прожимају кроз све области – од информисања до становања и запошљавања, неопходна је синергија свих актера од значаја, не само у тематском смислу, већ и кроз повезивање представника различитих нивоа власти.

Скуп је фокусиран на добијање конкретних резултата који ће ићи у корист омладинској политици у региону, кроз размену мишљења и примера добре праксе по питању међусекторске сарадње. Идеја је да се омогући квалитетно повезивање представника различитих нивоа власти са младима и да се кроз дијалог дође до могућих модела интензивирања сарадње и деловања у складу са њиховим потребама и интересовањима.

Имајући у виду да Градска општина Стари град препознаје младе као једну од приоритетних циљних група и да улаже значајне напоре да допринесе њиховом квалитетнијем животу на локалом нивоу, учешће заменика председника је од значаја за даље позиционирање општине Стари град на међународној сцени, као и у преузимању активне улоге у креирању међусекторских политика које су фокусиране на младе.