НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

05.06.2017.године Позив

05.06.2017.године Конкурсна документација

06.06.2017.године Појашњење Конкурсне документације

09.06.2017.Одговор на питање

16.06.2017.године Одлука о додели уговора

23.06.2017.Обавештење о закљученом уговору