РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Комисија за спровођење конкурса за доделу средстава из области предшколског васпитања, основног и средњег образовања, по конкурсу расписаном 18.06.2015. године, донела је, дана 10.07.2015. године, Одлуку којом се одобрава финансијска подршка за набавку добара, услуга и радова буџетским корисницима из области предшколског васпитања, основног и средњег образовања који имају седиште на територији ГО Стари град.

Против ове Одлуке може се изјавити приговор председнику градске општине у року од 7 дана од дана објављивања исте на сајту градске општине (16.07).

Пре подношења приговора, учесници конкурса могу извршити увид у конкурсни материјал, код Комисије за спровођење конкурса.

ПРЕУЗМИТЕ ОДЛУКУ СА РАНГ ЛИСТОМ КОРИСНИКА