НАБАВКА ПИЋА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА КАФЕ КУХИЊУ

16.01. позив за подношење понуда

16.01. конкурсна документација

24.01. одговори на постављена питања

24.01 измењена страна 27 к.д.

24.01. обавештење о продужавању рока

25.01. одговори на постављена питања

25.01. измењена страна 27

25.01. измењена страна 28

25.01 обавештење о продужавању рока

26.01. одговор на постављена питања

26.01 измена стране 28 А

26.01 измена старане 31

26.01. измена стране 32

26.01. продужавање рока за доставу понуда

26.01. појашњења измене кд

26.01. нова спецификација и модел уговора

26.02. одлука о додели уговора

12.03. обавештење о закљученом уговору