Набавка услуга имплементације GDPR-a (заштита података о личности)

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору