НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ТЕЛЕФОНСКУ ЦЕНТРАЛУ

05.12.2014.Позив за набавку и уградњу опреме за телефонску централу

05.12.2014.Конкурсна документација за набавку и уградњу опреме за телефонску централу ГО Стари град

16.12. појашњење измена документације

16.12. измена стране 3

16.12. измена стране 14

16.12. измена стране 35

16.12 измена стране 36

16.12. измена стране 38

16.12. измена стране 39

14.01.2015.Обавештење о закљученом уговору