НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

30.05. позив за достављање понуда

30.05. конкурсна документација

07.07. одлука о додели уговора

22.08. обавештење о закљученом уговору