ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2017.

Комисија за спровођење јавног конкурса Градске општине Стари град у Београду расписала је 26. маја Jавни конкурс за финансирање спортских манифестација и програма спортских организација из средстава буџета Градске општине Стари град у 2017. години

Право учешћа на конкурсу имају спортске организације и удружења грађана која организују и одржавају спортске манифестације и реализују програме на територији градске општине Стари град. Корисници средстава морају бити регистровани код надлежног органа најмање годину дана, пре расписивања овог конкурса.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на сајту градске општине, а закључно са 9.6. ове године.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком: „Пријава за Конкурс за финансирање спортских манифестација и програма спортских организација из буџета градске општине Стари град“.

Пријаве се достављају на писарницу Градске општине Стари град у Београду, Македонска број 42 или поштом на адресу: Град Београд, Градска општина Стари град – Комисији за спровођење конкурса 11000 Београд, Улица Македонска број 42.

Контакт особе су Лазар Лешњак 011/322-26-26 и Драгана Стојановић 011/322-55-15.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. РАСПИС ЈАВНОГ КОНКУРСА – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

2. ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЈАВНОГ КОНКУРСА – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

3. ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

4. СПОРТСКИ РЕЗУЛТАТИ – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ