МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РС – ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОПШТИ ПОЗИВ

ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС”, бр. 88/09 и 95/10) и члана 4. став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Сл. гласник РС“, бр. 100/2011), позивамо сва лица мушког пола, рођена 1998. године и старијих годишта, која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију у календарској години у којој су навршила осамнаест година живота и да се јаве у ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ СТАРИ ГРАД, Улица Македонска 42/В, соба 85, ради увођења у војну евиденцију.

    • Увођење у војну евиденцију врши се сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова.
    • Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује изводом из матичне књиге рођених или уверењем о држављанству, а у иностранству – и важећом путном исправом.
    • Регрути који бораве у иностранству дужни су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.
    • Општи позив производи исто правно дејство као и појединачни позив (чл. 10. Закона о војној, радној и материјалној обавези).

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ СТАРИ ГРАД