ИЗБОРНА КОМИСИЈА – ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГО СТАРИ ГРАД

Изборна комисија Градске општине Стари град, на својој првој седници,одржаној дана 9. марта 2016. године, утврдила је ОБРАСЦЕ за подношење кандидатуре за избор одборника Скупштине градске општине Стари град.

СВЕ ПОТРЕБНЕ ОБРАСЦЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ:

1. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

2. ОВЛАШЋЕЊЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

3. САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

4. ИЗЈАВА КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

5. СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

6. ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

7. ШАБЛОН ЗА ПРОВЕРУ ПОТПИСА (УЗ ОБРАЗАЦ бр.5)