ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – 530 преносивих рачунара, са карактеристикама према техничкој спецификацији садржаној у конкурсној документацији, за потребе основних школа са територије Градске општине Стари град, за ученике трећих разреда и њихове учитеље.