КОНКУРСИ / ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ, БЕСПЛАТНО МЕСТО ЗА АПАРАТ ЗА КОКИЦЕ И ПОНОВНИ ЗА ТЕЗГЕ

Комисија Већа Градске општине Стари град расписала је 18. јуна 2012. године у Информатору Градске општине Стари град два конкурса.

ПРВИ, ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА за одређивање корисника места за коришћење једног апарата за кокице, на атрактивној локацији – Трг Републике, код зграде број 3.

ДРУГИ, ПОНОВНИ КОНКУРС за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката за непопуњена места на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град, са роком постављања до 01.03.2013. године.

Право учешћа на КОНКУРСУ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА, имају сва пословно и здравствено способна физичка лица, која су незапослена дуже од једне године, да су у Националној служби запошљавања уредно евидентирани, као и да имају пребивалиште на Старом граду дуже од једне године непрекидно.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе, закључно са 25. јуном 2012. године.

ТЕКСТ КОНКУРСА – можете преузети овде

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ можете преузети овде

 

ПОНОВНИ КОНКУРС ЗА ТЕЗГЕ И ДРУГЕ ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ НА НЕПОПУЊЕНИМ МЕСТИМА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Такође, Комисија је поновила конкурс за непопуњена места за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град, са роком постављања до 01.03.2013. године.

Конкурсом који ће се спровести путем усменог јавног надметања које ће се одржати 27. јуна 2012. године, обухваћени су апарати за кокице, ротациони сталци за продају штампе, тезге за продају уметничких сувенира, сталци за продају балона, колица за продају старих заната, уметничких предмета и уметничких сувенира, тезге – колица за продају освежавајућих напитака, тезге за продају књига и конзерватори за сладолед.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе, закључно са 25. јуном 2012. године.

Пријаве се подносе за сваки објекат на одређеној локацији посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се 27. јуна 2012. године,у 10 часова, у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у сали 1 на првом спрату.

Информације у вези ОБА КОНКУРСА могу се добити на телефон: 3227-859, или лично у просторијама Управе градске општине, на првом спрату зграде у улици Македонска број 42, у канцеларији број 17, почев од првог наредног радног дана, од дана објављивања конкурса.

ТЕКСТ КОНКУРСА – можете преузети овде

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕЗГЕ – можете преузети овде

ИНФОРМАТОР ГО СТАРИ ГРАД БРОЈ 52, МАЈ/ЈУН 2012. – можете преузети овде