КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ ДО 15. ДЕЦЕМБРА

Веће Градске општине Стари град донело је одлуку о расписивању новог конкурса за постављање тезги и других покретних привремених објеката на територији општине Стари град, на локацијама које су остале непопуњене на претходној лицитацији одржаној 10 новембра. Конкурс ће се спровести путем усменог јавног надметања који ће бити спроведен у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у великој сали у приземљу, дана 15. децембра 2010. године, са почетком у 10 часова.

Конкурсна документација се може преузети са сајта Градске општине Стари град – www.starigrad.org.rs и у Одсеку за послове Општинског већа и председника Општине, на првом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска 42, у соби број 15, радним даном од 9 до 15 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“.